Izradu internet stranica sufinancirala Europska unija

O projektu

Projekt „Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa“ (KK.06.1.1.01.0042)

Grad Osijek u posljednjih nekoliko godina provodi značajne projekte zaštite i očuvanja kulturne baštine te tu svoju čvrstu opredijeljenost pokazuje i odobrenim projektima sufinanciranima sredstvima EU. Osim nekoliko projekata prekogranične suradnje na temu kulturne baštine, Gradu Osijeku su odobrena i značajna sredstva za projekt „Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa“, KK.06.1.1.01.0042, te „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067, a također ćemo uložiti i značajan dio alokacije sredstava ITU mehanizma u obnovu kulturne baštine, posebice našeg baroknog bisera – Tvrđe.

Partneri Grada Osijeka na ovome projektu su Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Turistička zajednica grada Osijeka, Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

Svaki partner je zadužen za neku od komponenti i određene aktivnosti u projktu sukladno stručnim znanjima i iskustvima.

Ukupna vrijednost projekta je 66.054.649.11 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi ovog projekta su 62.570.187,78 kuna, od kojih će se sredstvima EU sufinancirati iznos od 52.617.194,49 kuna tj. ukupno 84,09%.

Vrijeme provedbe projekta: 1. veljače 2017. do 1. veljače 2020.

Cilj projekta je razvoj Integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine koji podrazumijeva ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini, a obuhvaća obnovu dijela osječke kulturne baštine, stare austro-ugarske Vojne pekare i Trga V. Lisinskog u Tvrđi.

Grad Osijek u suradnji s Agencijom za obnovu osječke Tvrđe provodi rekonstrukciju kulturnog javnog dobra stare pekarnice u Edukativno informativni turistički centar mladih te rekonstrukciju, revitalizaciju i rehabilitaciju Trga Vatroslava Lisinskog. Objekt i Trg bit će u potpunosti prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti, ali i svima ostalima s teškoćama ili invaliditetom. Provedbom ovog projekta ukupno će biti obnovljene površine od 14.716,98 m2:

  • 4.543,98 m² zgrada stare pekare,
  • 2.528,00 m² dvorišta i
  • 7.645,00 m² trga – javne površine.

Projekt će, osim rekonstrukcije zgrade bivše austro-ugarske vojne pekare i Trga V. Lisinskog, rezultirati i stvaranjem novih turističkih, kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja i proizvoda. Projektom je planirano opremanje Co-working prostora za kulturni turizam - opremanje laboratorija i ureda za razvoj kulturnog turizma i ponude kulturnih sadržaja, kroz koji će biti osmišljen i najbolji model upravljanja i promidžbe kulturno-turističke atrakcije/destinacije, uz popratnu praktičnu obuku za učenike i studente, te nekoliko osmišljenih i provedenih programa obuke s temom baštine u službi turizma, kulturnog turizma, primjene ICT tehnologije pri valorizaciji kulturnih sadržaja, kulturnog i destinacijskog menadžmenta, promidžbe i brendiranja destinacije, odnosa s javnostima.

Tijekom provedbe projekta bit će osmišljen program poticanja poduzetničkih aktivnosti i edukacije za „start-up“ tvrtke u području kulturnog turizma i specijaliziranih oblika turizma te program obuke za tradicijske obrte, zanate i radionice izrade umjetničkih uporabnih predmeta.

Zgrada i Trg će se pretežito koristiti u kulturne i edukativne svrhe te će služiti kao izložbeni, uredski, koncertni, scenski, izvedbeni prostor. Također će biti razvijena mobilna aplikacija s funkcijama proširene stvarnosti (augmented reality) koje omogućuje posjetitelju odabir i pregledavanje lokacija u Tvrđi kroz razna povijesna razdoblja. U ovom dijelu aktivnosti ključnu ulogu ima Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i njegove sastavnice – Umjetnička akademija u Osijeku, Odjel za kulturologiju, Ekonomski fakultet u Osijeku, ali i sve druge zainteresirane sastavnice.

Grad i Agencija su istovremeno zaduženi i za komponentu 'upravljanje projektom', a Grad koordinira i nadzire i sve ostale projektne aktivnosti te sudjeluje u njihovoj provedbi. RRA pomaže Gradu u koordinaciji projektnih aktivnosti te u administriranju projekta. Grad i Turistička zajednica koordiniraju aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta koje obuhvaćaju definiranje vizualnog identiteta objekta kulturne baštine i web stranica; izradu promotivnih materijala; predstavljanje projekta na društvenim mrežama; organizaciju tiskovnih konferencija; razvijanje mobilne aplikacije proširene stvarnosti (Augmented Reality).

Hrvatski ferijalni i hostelski savez zadužen je za komponentu „Razvoj smještajnih i ugostiteljskih usluga2 – Hostel Stara Pekara sadržavat će 55 kreveta u 15 smještajnih jedinica s vlastitim sanitarijama.

Kroz ovaj projekt predviđeno je otvaranje 28 novih radnih mjesta u sektoru turizma i ugostiteljstva (hostelsko osoblje - 23, vođenje i organiziranje aktivnosti centra - 5), a pretpostavka je da će ova zapošljavanja generirati i bar još 13 novih radnih mjesta u ostalim pratećim djelatnostima. Pokazatelji uspješnosti projekta su također i produljenje turističke sezone na cijelu godinu i 10% godišnje povećanje broja noćenja.

Jedna od ključnih aktivnosti ovoga projekta bit će i izrada modela upravljanja Centrom, pri čemu naglašavamo važnost suradnje s civilnim sektorom.

Više

Novosti

Galerija

Često postavljana pitanja

Trenutno nema odgovorenih pitanja!

Dokumenti

Strategija DKC Stara pekara 2020-2025

Kontakt

Trg Vatroslava Lisinskog 11
31000 Osijek - Croatia
M. +385 (0)91 611 2025 - Josip Dukovac, stručni suradnik zakomunikaciju
E.
www.starapekara.eu

www.strukturnifondovi.hr